Pro přihlášení do turnaje vyplňte následující formulář.


Bez předem uhrazeného startovného není účast na turnaji možná.
Uhrazené startovné stoprocentně zaručuje účast na turnaji.
Po obdržení závazné přihlášky Vám bude nejpozději do tří dnů zaslán
potvrzující registrační mail s dalšími informacemi.

Platba složenkou (1190,-Kč)
Kontakt: Tomáš Trávník, Dlouhá 300/63A, Darkovice, 747 17
nebo na účet číslo: 168 485 849/0300
(Při bezhotovostní platbě na účet uveďte jako variabilní symbol své tel.č.)

Všem mužstvům děkujeme za pochopení a dochvilnost při zasílání startovného.

Přihlášovací formulář

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: